Babygalerie

Julian Jonathan 
geboren am 15.07.2018
um 15:35 Uhr
Gewicht: 3.86 kg
Größe: 50 cm
Kilian 
geboren am 14.07.2018
um 19:57 Uhr
Gewicht: 3.63 kg
Größe: 50 cm
Theo 
geboren am 14.07.2018
um 17:32 Uhr
Gewicht: 3.73 kg
Größe: 56 cm
Florian 
geboren am 14.07.2018
um 14:54 Uhr
Gewicht: 3.225 kg
Größe: 51 cm
Matteo 
geboren am 14.07.2018
um 12:34 Uhr
Gewicht: 3.058 kg
Größe: 48 cm
Felix 
geboren am 14.07.2018
um 06:54 Uhr
Gewicht: 3.138 kg
Größe: 51 cm
Dario 
geboren am 13.07.2018
um 13:16 Uhr
Gewicht: 3.345 kg
Größe: 53 cm
David 
geboren am 13.07.2018
um 02:05 Uhr
Gewicht: 2.815 kg
Größe: 48 cm
Maya 
geboren am 12.07.2018
um 08:47 Uhr
Gewicht: 3.595 kg
Größe: 53,5 cm
Stefan 
geboren am 12.07.2018
um 07:52 Uhr
Gewicht: 2.922 kg
Größe: 53 cm
Julius 
geboren am 12.07.2018
um 07:21 Uhr
Gewicht: 3.35 kg
Größe: 51 cm
Malea 
geboren am 12.07.2018
um 06:35 Uhr
Gewicht: 2.86 kg
Größe: 48 cm
Hannah Sophie 
geboren am 11.07.2018
um 06:19 Uhr
Gewicht: 3.002 kg
Größe: 48 cm
Liliane 
geboren am 10.07.2018
um 19:18 Uhr
Gewicht: 2.93 kg
Größe: 48 cm
Sophia 
geboren am 10.07.2018
um 03:36 Uhr
Gewicht: 3.1 kg
Größe: 52 cm
Valerie Chiara 
geboren am 09.07.2018
um 22:31 Uhr
Gewicht: 2.854 kg
Größe: 47 cm
Tobias 
geboren am 09.07.2018
um 13:01 Uhr
Gewicht: 4.05 kg
Größe: 56 cm
Julia 
geboren am 09.07.2018
um 09:49 Uhr
Gewicht: 3.71 kg
Größe: 53 cm
Leonie 
geboren am 09.07.2018
um 07:06 Uhr
Gewicht: 2.89 kg
Größe: 48 cm
Lenke 
geboren am 08.07.2018
um 23:08 Uhr
Gewicht: 2.66 kg
Größe: 49 cm
Linus 
geboren am 08.07.2018
um 06:14 Uhr
Gewicht: 2.775 kg
Größe: 47 cm
Isabella 
geboren am 07.07.2018
um 16:06 Uhr
Gewicht: 3.84 kg
Größe: 54 cm
Jakob 
geboren am 07.07.2018
um 08:47 Uhr
Gewicht: 3.765 kg
Größe: 53 cm
Tobias 
geboren am 07.07.2018
um 03:04 Uhr
Gewicht: 3.29 kg
Größe: 47 cm
Aren 
geboren am 05.07.2018
um 15:37 Uhr
Gewicht: 3.2 kg
Größe: 48 cm
Lorenz 
geboren am 04.07.2018
um 16:49 Uhr
Gewicht: 3.69 kg
Größe: 52 cm
Sophia 
geboren am 04.07.2018
um 13:18 Uhr
Gewicht: 3.175 kg
Größe: 47 cm
Isabella Valentina 
geboren am 04.07.2018
um 09:51 Uhr
Gewicht: 3.67 kg
Größe: 54 cm
Marie Sophie 
geboren am 03.07.2018
um 12:04 Uhr
Gewicht: 3.36 kg
Größe: 51 cm
Clara 
geboren am 02.07.2018
um 13:30 Uhr
Gewicht: 3.13 kg
Größe: 49 cm