Informacije za pacijente

Privatna klinika Graz Ragnitz je tzv. privatna klinika s gostujućim liječnicima. To Vama kao pacijentu/pacijentici nudi mogućnost da zajedno sa svojim gostujućim liječnikom/liječnicom dođete k nama; da zajedno s njim/njom koristite infrastrukturu naše klinike te da u suradnji s našim timom za Vas skrbi Vaš liječnik.

U slučaju da još uvijek nemate liječnika/liječnicu koji/koja će Vas liječiti, u Privatnoj klinici Graz Ragnitz pronaći ćete niz kompetentnih specijalista između kojih možete izabrati svojeg gostujućeg liječnika/liječnicu.

Pod Pravo pronaći ćete detaljne informacije, između ostalog, o odgovornostima gostujućih liječnika (medicinsko liječenje) i klinike (smještaj i skrb).

Prije boravka u bolnici možda ćete imati niz pitanja i nejasnoća. Ako su Vam potrebne informacije, kontaktirajte s nama na:
T: +43 316 596-3100
E: aufnahme@pkg.at ili admission@pkg.at