Dr. Alja Gössler

Specijalistička područja 
Opća medicina
Dječja kirurgija i kirurgija za mladež
Ordination
Rathausplatz 6B/14
8200 Gleisdorf