Dr. Bettina Narath

Specijalistička područja: 
Opća medicina
Higijena i mikrobiologija

Dr. Bettina Narath

Specijalistička područja: 
Opća medicina
Higijena i mikrobiologija
Ordination
Ordinationszentrum der Privatklinik Graz Ragnitz
Berthold-Linder-Weg 15
8047 Graz