Dr. Christian-Jörg Bauer

Specijalistička područja 
Ginekologija i porodništvo
Ordination
Bürgergasse 25
8200 Gleisdorf
Telefon: +43 3112 265 13