Dr. Georg Josef Kangler

Specijalistička područja 
Opća medicina
Otorinolaringološke bolesti
Ordination
Gratweinerstraße 13
8113 Gratwein-Strassengel
Telefon: +43 3124 54 500