Dr. Hannes Bayer

Specijalistička područja: 
Ginekologija i porodništvo

Dr. Hannes Bayer

Specijalistička područja: 
Ginekologija i porodništvo
Ordination
Humboldtstraße 19
8010 Graz
Faks: +43 316 67 18 38