Univ.-Prof. Dr. Johann Pfeifer

Specijalistička područja: 
Visceralna kirurgija
Kirurgija

Univ.-Prof. Dr. Johann Pfeifer

Specijalistička područja: 
Visceralna kirurgija
Kirurgija
Ordination
Johann- Fux- Gasse 8
8010 Graz