Univ.-Prof. Dr. Johann Pfeifer

Specijalistička područja: 
Visceralna kirurgija
Kirurgija

Univ.-Prof. Dr. Johann Pfeifer

Specijalistička područja: 
Visceralna kirurgija
Kirurgija
Ordination
Sporgasse 22
8010 Graz
Faks: +43 316 38 86 92 15