Dr. Martin Leonhardt

Specijalistička područja 
Kirurške specijalnosti
Traumatološka kirurgija
Ordination
Hauptstraße 2a
8280 Fürstenfeld