Dr. Susanne Schneuber-Freidl

Specijalistička područja: 
Ginekologija i porodništvo

Dr. Susanne Schneuber-Freidl

Specijalistička područja: 
Ginekologija i porodništvo
Ordination
Schillerstraße 3
8010 Graz
Telefon: +43 316 3222 93
Faks: +43 316 3222 93-13