Dr. Walter Drobnitsch

Specijalistička područja: 
Maksilofacijalna i oralna kirurgija
Stomatologija, oralna i maksilarna medicina

Dr. Walter Drobnitsch

Specijalistička područja: 
Maksilofacijalna i oralna kirurgija
Stomatologija, oralna i maksilarna medicina
Ordination
Sparbersbachgasse 13
8010 Graz
Faks: +43 316 83 77 87-4