Laboratorij za poremećaje spavanja

Istraživanja pokazuju da oko 30 % stanovništva zapadnog svijeta redovito ne može zaspati ili ima problema sa spavanjem. Ovi ljudi pate od narušene radne sposobnosti i s njom povezanih posljedica kao što su primjerice teškoće u koncentraciji ili mikrosan u prometu.

Privatna klinika Graz Ragnitz raspolaže moderno opremljenim laboratorijem za poremećaje spavanja, u kojem su naši specijalisti u mogućnosti postaviti opsežnu dijagnozu i odrediti terapiju kod poremećaja spavanja, posebno kod sindroma apneje tijekom spavanja. Razumljivo, utvrđuju se i drugi poremećaji spavanja, kao primjerice sindrom nemirnih nogu u slučaju kojeg se pacijent upućuje neurologu koji će odrediti terapiju.

Kontakt

Informacije i ugovaranje termina
+43 316 596-3100