Kirurgija

Kirurgija danas obuhvaća mnoštvo poddisciplina u kojima su moguće složene operacije s visokom razinom sigurnosti i pouzdanosti. Pretpostavke za to su visoki tehnički standardi i izvrstan know-how. Oboje vam nudi Privatna klinika Graz Ragnitz.

Liječnicima po izboru i liječnicima privatne prakse te visokokvalificiranim operacijskom timovima naše kuće na raspolaganju stoje moderno opremljene operacijske dvorane s više endoskopskih jedinica. Idealni opći uvjeti za opće kirurške zahvate i operacije s minimalno invazivnom tehnologijom koja vam jamči manje bolove, manje ožiljke i brži oporavak. Za optimalnu skrb nakon svakog zahvata povrh toga brine se posebno obučen tim za njegu te liječnici intenzivne medicine.

Centar za plastičnu kirurgiju, kirurgiju dojke i kirurgiju šake

Daljnji fokus nalazi se u području plastične kirurgije koja uključuje estetske zahvate i rekonstruktivne operacije prema međunarodnim standardima kod operacija lica, grla, dojke i šake te se temelji na dugogodišnjem medicinskom iskustvu. Tako je danas moguće znatno povećati kvalitetu života pacijenata nakon posljedica bolesti ili nesreće te korigirati deformacije.

Također kad je riječ o promjeni izgleda, zahvaljujući kozmetičkim zahvatima te smanjenju vidljivih znakova starosti, estetska vam medicina čini dostupnim kvalitetne visokovrijedne usluge. Svakom zahvatu prethodi iscrpan savjetodavni razgovor u kojem ćete imati priliku sa stručnjakom razmotriti vašu osobnu situaciju i vaša očekivanja.

Više o centru za plastičnu kirurgiju, kirurgiju dojke i kirurgiju šake