Pedijatrijske specijalnosti

Dječja kirurgija i kirurgija za mladež
Dječja medicina i medicina za mladež
Pedijatrijska kardiologija