Upravljanje kvalitetom

U pogledu kvalitete Privatna klinika Graz Ragnitz oduvijek je predvodnik. Pritom se rad na kvaliteti poima kao cjelovit čimbenik koji se proteže na sva područja. U upravljanju medicinskom kvalitetom pridajemo također važnost uslugama koje nadilaze sam medicinski tretman.

Kvaliteta medicinskih rezultata

Kad pacijenti biraju bolnicu, željeli bi otići u onu u kojoj će medicinski biti najbolje zbrinuti. Informaciju o tome stvarno je teško dobiti. Mjerenje kvalitete medicinskih rezultata stoga je teška zadaća jer su temeljne pretpostavke za ishod operacije ili liječenja drukčije kod svakog čovjeka.

PremiQaMed privatne klinike usprkos tome suočavaju se s tim izazovom te su započele s prikupljanjem broja infekcija rana dobivenih u bolnici kao jednim od prvih pokazatelja kvalitete medicinskih rezultata. Broj tih infekcija treba svesti na najmanju moguću mjeru, pokazatelj se dakle treba kretati prema nuli. Donja tablica pokazuje vrijednosti PremiQaMed privatnih klinika u usporedbi s međunarodnim zadanim vrijednostima.

Stopa infekcija za odabrane operacije

Vrsta kirurškog zahvata Zadana vrijednost Vrijednosti PremiQaMed klinika 2018
Kuk-TEP (umjetni kuk) <0,098% 0,74%
Koljeno-TEP (umjetni zglob koljena) <0,49% 0,20%
Carski rez <0,68% 0,00%
Kolecistektomija (uklanjanje žučnog mjehura) <1,59% 0,00%

Akreditacije

  • Akreditacija laboratorija za poremećaje spavanja koju je izdalo Austrijsko društvo za medicinu spavanja i istraživanje poremećaja spavanja (ÖGSM)
  • Akreditacija prema kriterijima AGAKAR-a (Radna skupina za ambulantnu kardiološku prevenciju i rehabilitaciju)
  • Validacija u postupku sterilizacije u velikim parnim sterilizatorima po uzoru na Ö-normu EN 554
  • Validacija i nadzor strojnog postupka čišćenja i dezinfekcije za fleksibilnu endoskopiju po uzoru na Ö-normu EN ISO 15 883